ಬಂಗಾಳಿ-ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಬಂಗಾಳಿ-ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವನ್ನು ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿ-ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ. Advertisements