ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸರಸ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸರಸ್ ಮೇಳ, ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೀರೆಗಳು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಕಾಶ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರ ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s