ನೀಲರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಹಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಹಿತದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಗವಾಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀಲರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಹಿತದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.1


ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s