ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ

Department of Information and Public Relations

ವಿಜಯಪುರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ-ಬೆಳಕಿನ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಿ ಕ್ಷಣಗಳು

unnamed-4

ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ ್ ನಗರಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕ್ಷಣಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

unnamed

unnamed-5

unnamed-3

08

03

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: