ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣವಾಯ್ತು ‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’:ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

1-91457

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s