ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ

Department of Information and Public Relations

ಗದಗದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್

ಗಾನ ಗಂಧರ್ವರ ನಾಡು ಗದಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಡೆದದ್ದು ಹೀಗೆ.

%e0%b2%97%e0%b2%a6%e0%b2%97-bbv6

%e0%b2%97%e0%b2%a6%e0%b2%97-bbv4

%e0%b2%97%e0%b2%a6%e0%b2%97-bbv8

04

%e0%b2%97%e0%b2%a6%e0%b2%97-bbv9

08

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: