ದಾರವಾಡ ನಗರದ ಕೆಸಿಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಿದ್ದತೆ ಹೀಗಿತ್ತು.

6725c5e6dbb-bc31-4924-ab3b-ec66e01f50072


ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s