ಕುಂದಾಪುರ: “ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ” ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ

ಉಡುಪಿಯ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣವಾಯ್ತು ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ:ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

81011111113910567991bdb83-718a-4141-94fb-69863c38e15a-1-370x215b9ad9d03-d326-4dbd-b161-d11385b8e0f84113e1c8708-df15-4864-b4f2-d122c9ee6a4d-1c40f76fa-611e-4e7d-8946-b1058b0db950fb65fa63-8e64-4653-b125-707ee56775c1182129232212

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s