ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನತೆಯ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ. ಕಾತರದಿಂದ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡಿದು ಇಂಪು ಸಂಗೀತ. ಕಲಾವಿದರ ಸರಾಗ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ.3569101113217141519

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s