‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’ ನೋಡಿ ಹರ್ಷಗೊಂಡ ಹಾಸನ ಜನತೆ

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದಕು-ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ‘ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’ ಧ್ವನಿ-ಬೆಳಕು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಸನದ ಜನತೆ ಮನಸೋತರು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

a810f475-8c5e-4f40-96b3-659f496078bf

9fead307-d269-4cb5-aa0f-2d65bfbb0f58

6eae867b-6c74-4dfe-87a1-1f37c36dc74a

3cf22e36-e593-4722-af5b-c23fe48b46f2

3c318a5d-a03e-4532-a9c6-43c2c4abf8ac

4bd232ee-5458-47ec-a731-054fa92016c7

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s