ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’

‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಂಸಾಳೆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ’ ಧ್ವನಿ-ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಗೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕರತಾಡನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೂಡುತ್ತಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೊಳೆತ ತಂತಾನೇ ಕೇಳಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹರ್ಷಗೊಂಡರು ಹಾಸನದ ಜನತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆಯಿಲ್ಲಿ…

03

c7368645-577f-4bd5-b6c0-85fee1d18bfc

dad29757-bb3f-48d9-80fd-96b8d09fc48f

c5afed6f-fa60-4ebc-8445-eef77e4bb23d

315f309a-42b8-438c-98f0-ad26c8716983

9fead307-d269-4cb5-aa0f-2d65bfbb0f58

6eae867b-6c74-4dfe-87a1-1f37c36dc74a


ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s