ಮಡಿಕೇರಿ; ಮಂಜಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ “ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ” ಸಿದ್ಧತೆ

This slideshow requires JavaScript.

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ದಿನದ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ:ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಂಗ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s